กิจกรรมชมรมวิชาชีพ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี