อาชีวะอาสา

“นำ้ใจ สู้ภัย นำ้แก่ง” 20 กันยายน 2562 แผนกวิชาช่างยนต์ ออกช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจาก พายุโพดุล พายุคาจิกิ มีทั้งซ่อมฯ มีทั้งมอบถุงยังชีพ ท่ามกลาง สายนำ้ และสายฝน


จากเหตุการณ์ ที่เกิดพายุฝนและลม เมื่อคืนนี้ เช้าวันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดย ท่านนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจ ดำเนินการ ทำให้ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พร้อมให้การบริการ ตามปกติ แล้ว ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมใช้บริการ


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย
นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุนันท์ อินทร์งาม หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย และบ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยน้ำดื่มจำนวน ๑๓๐ แพ็ค ผ้าห่ม ๖๐ ผืน เสื่อพับ ๖๐ ผืน มุ้ง ๖๐ หลัง และถุงยังชีพ ๖๐ ถุง ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว:พงษ์ศักดิ์ พร้อมสุข งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี