หน้าหลัก

การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. แผนกวิชาช่างยนต์ ได้เข้าร่วม กิจกรรมที่ทาง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมบัวแสด (เพิ่มเติม…)

 


อาชีวะอาสา


วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำโดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
(เพิ่มเติม…)