ศิษย์เก่าช่างยนต์ บริจาคชุดฝึกและชุดปฏิบัติยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.(กิตติมศักดิ์)ประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์รุ่นแรก ประธานจากกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ จำกัด ได้บริจาคชุดฝึกและชุดปฏิบัติการยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเชื่อมต่อบอร์ดจำลองสถานการณ์ พร้อมแท็บเล็ต จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ ในการรับมอบครั้งนี้