ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาช่างยนต์

Read more