ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา มอบของขวัญปีใหม่

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบของขวัญปีใหม่ ให้กับ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้าหมวดวิชา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ธุรการทุกฝ่าย เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ห้อง NEEC ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งของขวัญปีใหม่ในปีนี้ เป็นหน้ากากอนามัย จำนวน ๑ กล่อง พร้อมกระเป๋าผ้า ๑ ใบ เพื่อแสดงความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับปี ๒๕๖๔ ต่อไป